Fri frakt på beställningar över 300kr

Köpvillkor

1. Allmänt

Webbplatsen www.craftsportswear.com och webbshopen på webbplatsen (gemensamt ”Webbplatsen”) tillhandahållas av Craft of Scandinavia AB (”vi”, ”oss” eller ”Craft”), Evedalsgatan 5, 504 35 Borås, org.nr 556529-1845, momsregistreringsnr SE556529184501.

De här allmänna villkoren (”Villkoren”) tillämpas på köp som konsumenter gör på Webbplatsen. Genom att besöka och/eller att göra en beställning på Webbplatsen bekräftar du att du gör ditt köp i egenskap av konsument samt accepterar och samtycker till innehållet i Villkoren. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.

Vi förbehåller oss rätten att ändra Villkoren utan att meddela dig i förväg, genom att lägga upp nya Villkor på Webbplatsen. Den version av Villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på Webbplatsen när du gör din beställning. Vi kan också komma att ändra innehållet på Webbplatsen utan föregående meddelande.

De här Villkoren begränsar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Om du tillförsäkras mer långtgående rättigheter genom lag än vad som framgår av Villkoren, kan du alltid använda dig av dina lagstadgade rättigheter.

2. Beställning och Betalning
Du måste vara minst 18 år och konsument (dvs. inte ett bolag eller en återförsäljare) för att få handla på Webbplatsen.

När du lägger en beställning kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar att vi tagit emot din beställning. E-postmeddelandet bekräftar bara att vi har tagit emot din beställning och är inte ett godkännande av din beställning. Själva köpeavtalet ingås först när din betalning har godkänts, din beställning har administrerats och vi skickar en beställningsbekräftelse till dig med e-post. Vi förbehåller oss rätten att inte godkänna din beställning, oavsett anledning. Vi förbehåller oss också rätten att annullera en godkänd beställning om varan du har beställt inte finns i lager, dina fakturauppgifter är felaktiga, vi inte kan leverera till den angivna leveransadressen, det har angetts fel pris för varan på Webbplatsen, vi har anledning att misstänka bedrägeri, du är under 18 år, till följd av Force Majeure-händelse (se nedan) eller om kunden handlat i ond tro på (t.ex. felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris).

Om vi nekar eller annullerar din beställning så kommer vi att kontakta dig och, om möjligt, göra vårt bästa för att hitta en alternativ lösning.

När du lagt en beställning och den har accepterats i våra system kan det finnas tekniska hinder mot att annullera eller ändra den. Vill du ändra en lagd och bekräftad beställning, kontakta vår kundtjänst så försöker vi hjälpa dig på bästa sätt (men observera att du kan behöva ta emot din beställning och skicka tillbaka den i retur om du ångrar dig efter att beställningen har bekräftats).

Vi erbjuder säker betalning genom krypterade betalningslösningar som tillhandahålls av Adyen och Klarna. Vilka betalningsmetoder som finns tillgängliga kan variera beroende från tid till annan.

3. Priser och Moms
Alla priser på Webbplatsen är inklusive mervärdesskatt (moms) och exklusive eventuella leveranskostnader.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på Webbplatsen utan föregående meddelande.

4. Leverans
Beställningar som är gjorda på Webbplatsen skickas från Crafts lager i Ulricehamn. Vi skickar beställningar varje arbetsdag och försöker leverera din beställning så snabbt som möjligt. Leveranstiden kan variera, men den uppskattade leveranstiden anges i sammanställningen innan du slutför beställningen samt i orderbekräftelsen.

För att undvika leveransförseningar, säkerställ att du anger riktig faktura- och leveransinformation. Alla beställningar skickas med spårbar leverans och du kan följa ditt paket med hjälp av spårningsinformationen som finns i orderbekräftelsen. Om du har några frågor om din leverans, eller behöver hjälp att spåra ditt paket, kontakta kundtjänst.

Leveranskostnader och -sätt kan variera från tid till annan (t.ex. i samband med kampanjer).

Leveranskostnad och leveranssätt*

Sverige: PostNord, fri frakt om du handlar för 600 kr eller mer. Under 300 kr tar vi ut en fraktkostnad på 40 kr.

*Faktisk leveranskostnad och leveranssätt för din beställning kan skilja sig från vad som anges ovan och kommer att anges i sammanställningen innan du slutför beställningen samt i orderbekräftelsen.

Ej uthämtade paket kommer att returneras till Craft och du får stå returfrakt och hanteringskostnader (f.n. 295 kr).

5. Ångerrätt
Du har en lagstadgad ångerrätt som innebär att du har rätt att frånträda avtalet (dvs. ett köp du har gjort på Webbplatsen) utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning (om din beställning levereras i separata försändelser beräknas tidsgränsen från dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning).

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda mallen vi tillhandahåller här, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vi kommer att bära kostnaderna för återsändandet av varan om du använder den förbetalda returetiketten och följer instruktionerna som följer med din försändelse. I annat fall kommer du att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

6. Frivillig Returpolicy
Craft tillhandahåller, utöver din lagstadgade ångerrätt, en frivillig returpolicy som ger dig möjlighet att returnera varor du beställt på Webbplatsen inom 30 dagar från att du tar emot varorna. Varorna du returnerar ska vara oanvända och utan skador och ska skickas tillbaka i sin originalförpackning tillsammans med hangtags etc. som följde med köpet.

Du kan returnera varorna utan kostnad genom att använda den förbetalda returetiketten och följa instruktionerna som följer med din försändelse.

Förutsatt att du följer våra instruktioner kommer vi att återbetala varans pris inom tio arbetsdagar från att vi har tagit emot din retur på vårt lager och har behandlat returärendet.

Om du vill byta varan du beställt mot en annan storlek eller färg, returnera varan och beställ en ny i enlighet med dina önskemål. Du kan också kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

7. Undantag från ångerrätten och den frivilliga returpolicyn
Vi ber dig uppmärksamma att ångerrätten och den frivilliga returpolicyn inte gäller för följande varor:

a) varor som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som har getts en tydlig personlig prägel; eller

b) förslutna varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpligen kan returneras och som öppnats av konsumenten efter det att de levererats (t.ex. underkläder).

8. Reklamation
Du har rätt att returnera en vara som, när den levereras, är felaktig eller inte stämmer överens med din beställning. Om du får en felaktig vara behöver du kontakta oss och lämna oss meddelande om felet så snart som möjligt, dock inte senare än inom två månader efter att du märkt (eller borde ha märkt) felet.

Craft ansvarar för fel som finns vid leveranstidpunkten och som du reklamerar till oss inom tre år från att varan överlämnades. Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

Om du returnerar en vara som du bedömer är felaktig kommer vi att undersöka varan och – om vi är eniga i att varan är felaktig – antingen reparera eller ersätta varan eller återbetala varans pris till dig. Din retur är kostnadsfri, förutsatt att du använder den förbetalda returetiketten och följer instruktionerna som följer med din försändelse. Ev. ersättningsvara skickas kostnadsfritt.

9. Force Majeure
Craft ansvarar inte för underlåtenhet eller försening av fullgörelse av sina skyldigheter om sådan försening eller underlåtenhet orsakas av en händelse utanför vår rimliga kontroll, inkluderat men inte begränsat till översvämning, eldsvåda, jordbävning, strejk eller annan arbetskonflikt, olycka, epidemi, pandemi, krig eller krigshändelse, civila oroligheter, upplopp, inträffad eller befarad terroristattack eller myndighets beslut eller föreskrift (”Force Majeure-händelse”).

Vi kommer att kontakta dig i händelse av en Force Majeure-händelse som påverkar våra möjligheter att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig. Om din leverans av varor påverkas av Force Majeure-händelsen kommer vi att omboka leveransen till ett datum så snart som möjligt efter att Force Majeure-händelsen har upphört. Alternativt kan du annullera köpet genom att lämna oss meddelande om det.

10. Personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy, som finns här.

11. Tillämplig lag
De här Villkoren, och köp gjorda på Webbplatsen, lyder under svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler samt lag (1987:822) om internationella köp (CISG).

12. Tvistlösning
Om du har en fråga eller ett klagomål, vänligen kontakta oss. Om du inte tycker att du får gehör för ditt klagomål har du möjlighet att få din tvist prövad av EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Om du tycker att en vara du har köpt hos oss är felaktig men vi inte håller med dig så kan du också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

13. Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till customerservice@craftsportswear.com eller genom att ringa vår kundtjänst på 033 – 722 33 30 (ordinarie samtalstaxa gäller). Du kan också skicka ett brev till oss på adressen som anges i inledningen av Villkoren.

Öppettider: vardagar 08:00 – 16:30