Fri frakt på beställningar över 300kr

Produktion

Framåt genom samarbete.

Idag kommer cirka 80% av ett plaggs klimatavtryck från tillverkningen av det. Med andra ord finns det mycket att vinna på att fokusera starten av livscykeln.

Daniel Högling, Product & Marketing Director

Craft 2023 KPIer

01: Full spårbarhet för alla produkter 2025

02: 100% av produktionskedjan inspekterad av tredje part 2025

03: Omställning till förnybar energi hos huvudleverantörer 2030

04: 50% av alla plagg produceras närmare marknaden 2030

”Vi samarbetar för att kräva mer av hela produktionskedjan.”

Vårt övergripande mål för produktionsfasen är att leveranskedjan ska verka för ett reducerat klimatavtryck utan att kompromissa med medarbetarnas säkerhet och välbefinnande. Idag finns våra inköpskontor i Kina, Indien, Vietnam och Bangladesh, nära majoriteten av de leverantörer, textilfabriker och produktionsanläggningar som vi samarbetar med. Den nära kontakten med produktionskedjans viktigaste punkter gör att våra miljömässiga direktiv, baserade på FNs globala mål för hållbarhet, respekteras och efterlevs i den dagliga verksamheten. Som medlem i amfor BSCI, ett världsomspännande initiativ för hållbarhet, delar vi också rapporter och fakta med tusentals andra företag verksamma i området.

Vårt mål är att 100% av våra leverantörer ska leva upp till vår uppförandekod, och vi kräver att varje produktionsanläggning godtar oanmälda inspektioner genomförda av tredje part. Idag är siffran 96%. Dock stannar vi inte där, utan kommer utvidga målet till att också omfatta våra producenters egna leverantörer 2025.

För att minska behovet av långväga transporter är vårt mål också att cirka 50% av samtliga produkter ska tillverkas närmare den tilltänkta marknaden 2030. Eftersom produktionsfasen kräver mycket energi har vi också formulerat ett mål som påskyndar övergången till förnybar elproduktion. 2030 ska våra huvudleverantörer ha ställt om till energi från förnybara källor som solkraft, vindkraft, vattenkraft och biomassa.  För våra egna anläggningar är målet att samtliga kontor drivs av energi från förnybara källor från 2023.