Scrolla ner

Varje sekund räknas. Kolla aldrig bakåt.

Craft x Handmade Cyclist

Samtidigt som gapet mellan utbrytarna och den jagande klungan ökar och minskar likt ett elastiskt band är cyklisterna styrda av Chapatte’s Lag. Utbrytarna behöver 10 sekunder per kilometer som återstår av loppet, annars förlorar de.

10:01… är den vinnande formeln. Lagen.

Varje sekund räknas. Kolla aldrig bakåt. – Chapatte's Law
Varje sekund räknas. Kolla aldrig bakåt. – Chapatte's Law
Varje sekund räknas. Kolla aldrig bakåt. – Chapatte's Law
Varje sekund räknas. Kolla aldrig bakåt. – Chapatte's Law
Varje sekund räknas. Kolla aldrig bakåt. – Chapatte's Law

En katt-och-råtta-lek med den jagande klungan. Jägare och jagade.

Plaggen är utvecklade för episka utbrytningar där överlägen aerodynamik och hög komfort är avgörande för framgång – när varje sekund räknas.

Varje sekund räknas. Kolla aldrig bakåt. – Chapette's Law
Varje sekund räknas. Kolla aldrig bakåt. – Chapette's Law
Varje sekund räknas. Kolla aldrig bakåt. – Chapette's Law
Varje sekund räknas. Kolla aldrig bakåt. – Chapette's Law
Varje sekund räknas. Kolla aldrig bakåt. – Chapette's Law

Utstråla kraft, cykla fort, bryt dig loss från klungan.