Netherlands (Dutch)
Gratis verzending bij bestellingen boven €50Verlengde terugkeer tot 15 januariGratis verzending bij bestellingen boven €50Verlengde terugkeer tot 15 januariGratis verzending bij bestellingen boven €50Verlengde terugkeer tot 15 januari

Klantenservice /

Privacybeleid

Privacybeleid

1. Algemeen

1.1 In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij informatie over jou zullen opslaan en gebruiken (de 'klant' of 'jou') wanneer je gebruikt maakt van of een bestelling plaatst op de website www.craftsportswear.com (de 'Website').nn1.2Craft of Scandinavia AB, 556529-1845 ('CRAFT', 'we' of 'ons') is de beheerder van persoonsgegevens.

2. Verzameling van persoonsgegevens

2.1 Wanneer je een bestelling plaatst op de Website, verzamelen en bewaren wij de volgende door jou verstrekte informatie: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.nn2.2 Wanneer je contact opneemt met de klantenservice met betrekking tot je bestelling, kunnen wij – aanvullend op wat hierboven is uiteengezet – de door jou aan de klantenservice verstrekte informatie opslaan.nn2.3 Gelieve er nota van te nemen dat CRAFT een externe partner gebruikt, met afzonderlijke algemene voorwaarden, om je betaling te beheren. De huidige betalingspartner is Klarna Bank AB, waarvan je de algemene voorwaarden hier kunt vinden.

3. Ons gebruik van jouw persoonsgegevens

3.1 Wij gebruiken de door ons verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:nna) Om je bestelling te accepteren en te verwerken.nnb) Om, indien nodig, contact op te nemen met betrekking tot je bestelling.nnc) Om de items te leveren die je hebt besteld (inclusief jou op de hoogte te stellen van je levering)nnd)Om klachten en garantiegerelateerde zaken, juridische zaken en vragen aan onze klantenservice te beheren.nne) Op voorwaarde dat je je niet hebt afgemeld, jou informatie te sturen met betrekking tot ons, onze producten en onze diensten.nn3.2 CRAFT verzamelt of koopt geen klantgegevens van een derde partij. Noch geven wij persoonsgegevens door aan een derde partij, behalve en voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de in artikel 3.1 uiteengezette doeleinden, om onze IT-systemen te beheren of indien het volgt uit de wet of een besluit van een overheidsinstantie.nn3.3 Partners die persoonsgegevens verwerken namens ons zullen altijd een overeenkomst inzake gegevensverwerking aangaan met ons om ervoor te zorgen dat onze partners een hoog niveau van veiligheid handhaven voor jouw persoonsgegevens.

4. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

4.1Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt indien er een wettige reden is en CRAFT zal altijd jouw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.nn4.2 2 CRAFT zal persoonsgegevens verwerken omdat dit voor ons noodzakelijk is om de koopovereenkomst met de klant na te komen. Marketing aan klanten is gebaseerd op ons legitiem belang om onze klanten relevante informatie en aanbiedingen te doen. Indien we persoonsgegevens moeten verwerken voor juridische zaken (bv. in relatie tot productaansprakelijkheid), is het een legitiem belang voor CRAFT om onze juridische belangen te beschermen.

5. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

5.1 Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden die zijn uiteengezet in artikel 3.1, of door de wet verplicht wordt gesteld.

6. Hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen

6.1 CRAFT heeft de nodige en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verlies of gebruik van persoonsgegevens. Zo hebben onze systemen beperkte toegang en worden de gegevens beschermd achter firewalls en door encryptie.

7. Links

7.1 Merk op dat de Website links kan bevatten naar andere websites die buiten het beheer van CRAFT vallen. Deze links worden gegeven om je te helpen informatie te vinden waarvan wij denken dat die voor jou als klant van belang is. CRAFT is niet verantwoordelijk voor de bescherming van je integriteit of de inhoud van dergelijke websites, en wij verzoeken jou er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen voorwaarden en bepalingen hebben en te lezen hoe zij jouw persoonsgegevens verwerken.

8. Jouw rechten

8.1Je hebt het recht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, op ieder moment toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij verwerken. Voorts heb je het recht om onjuiste persoonsgegevens die betrekking hebben op jou, te laten corrigeren, om verwijdering of beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen, je recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen en bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.nn8.2 Als je een van je rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op:nnCraft of Scandinavia AB, P.O. Box 1774, SE-51 17 Borås, Zwedennncustomercare@craftsportswear.com (schrijf 'Gegevensbescherming' in de onderwerpregel)nn8.3 3 Je hebt verder het recht om, op elk moment, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming zijn verwerkt:nnThe Swedish Authority for Privacy Protection (IMY)nnP.O. Box 8114nnSE-14 2 Stockholm, Zwedennnwww.imy.se

Craft Logo
Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
En ontvang 15% korting

Craft Sportswear

Craft Sportswear

Evedalsgatan 5, SE-504 35

Borås, Sweden

Org.nr 556529-1845