Allmänna köpvillkor

Vi kan endast leverera till svenska adresser. Köp med en leveransadress utanför Sverige levereras / återbetalas ej.

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden” eller ”du”) gör ett köp via webbplatsen www.craftsportswear.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Webbplatsen tillhandahålls av Craft of Scandinavia AB, 556529-1845, besöksadress: Evedalsgatan 5, 504 35 Borås, postadress: Box 1774, 501 17 Borås (”CRAFT”, ”vi” eller ”oss”).

Genom att göra en beställning på Webbplatsen accepterar du Villkoren. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.

Att produkter eller tjänster tillhandahålls på Webbplatsen vid en viss given tidpunkt, innebär inte en garanti för att samtliga produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt och förbehåller oss för att produkter inte finns i lager.

CRAFT förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på Webbplatsen vid den tidpunkt då du gör din beställning.

2. PRISER

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Samtliga priser är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande svensk moms, för närvarande 25 %. Om momssatsen som gäller vid beställningsdatumet ändras efter att beställningen har gjorts, kommer denna ändring att återspeglas i priset på varorna, utan att du meddelas om detta.

Priserna inkluderar frakt. Priserna som anges vid Kundens beställningstidpunkt gäller genom hela köpprocessen. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

Vid uppenbar felaktig prissättning p.g.a. tekniskt eller mänskligt fel förbehåller CRAFT sig rätten att annullera en order och återbetala Kunden.

3. KÖP OCH KUNDUPPGIFTER

Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när CRAFT har bekräftat beställningen skriftligen till din uppgivna e-postadress (”Orderbekräftelsen”). Du uppmanas att spara Orderbekräftelsen för eventuella kontakter med CRAFTs kundtjänst i framtiden. Det avtal som du ingår i samband med en beställning omfattar bara betalning och leverans för den aktuella beställningen och sedan betalning och varan har uthämtats har Kunden inte några ytterligare betalningsförpliktelser gentemot CRAFT. Villkoren gäller dock alltjämt mellan parterna för de köpta varorna.

Om CRAFT av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer CRAFT att informera dig om detta snarast möjligt. Om CRAFT redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt.

CRAFT eftersträvar att du ska få Orderbekräftelsen senast tjugofyra (24) timmar efter det att beställningen har mottagits av CRAFT. Om en beställning görs på fredag, lördag eller helgdag kan Orderbekräftelsen komma att dröja något, men CRAFT försöker då att bekräfta denna senast klockan 18:00 första följande arbetsdag. Beställningen bekräftas endast om CRAFT kan fastställa kundens adress.

Genom att göra en beställning bekräftar du att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om CRAFTs behandling av personuppgifter finns här.

4. LEVERANSTID OCH AVISERING - FRAKTPOLICY

Leverans av varor som finns i lager sker normalt inom två (2) till tre (3) arbetsdagar till Postens utlämningsställen. Under högsäsong (t.ex. vid jul eller rea) kan leveranstiden bli något längre. Tiden räknas från det att CRAFT skriftligen bekräftat beställningen genom Orderbekräftelsen. Leveranstiderna är förväntade leveranstider och CRAFT garanterar inte att varorna kommer fram inom angivna leveranstider då oförutsedda förseningar hos oss eller hos transportör kan uppstå.

Paket hämtas i första hand ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Om du vill låta ett ombud hämta ditt paket behöver ombudet visa upp både din och sin egen legitimation. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering skickas via e-post och, om Kunden lämnat mobilnummer, även via kostnadsfritt SMS. Avisering kan även skickas via brev.

Om ett paket är trasigt vid utlämning ska det inte lösas ut. Istället ska CRAFTs kundtjänst kontaktas (se kontaktuppgifter nedan), som ombesörjer att i första hand skicka nya varor och i andra hand att kreditera dig.

Det är möjligt för dig att spåra ditt paket med hjälp av paketets kolli-id, som du hittar i Orderbekräftelsen.

Kunden ska lösa ut paketet tjugoen (21) dagar från det att avisering skickats via e-post eller SMS. För paket som inte löses ut i tid förbehåller sig CRAFT rätten att debitera Kunden 295 SEK för returfrakt och hanteringskostnader.

5. BETALNING

Kunden ska betala sin beställning via CRAFTs samarbetspartner som för närvarande är Klarna Bank AB (”Klarna”), organisationsnummer 556737-0431.

Din betalning är säkrad genom att CRAFT använder Klarna som betalväxel. Klarnas system är godkända av alla svenska banker samt certifierade enligt PCI DSS av VISA och MasterCard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan butiken och din bank sköts av Klarna och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Att betalningen sker på en säker sida kan du se genom att adressen på betalsidan börjar med ”https://” samt att det visas ett hänglås i nedre högra hörnet av din browser. CRAFT har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter. Observera att Klarna tillämpar egna villkor för betalningen, som du hittar här.

Vid frågor kring säkerheten eller betalningssätt är Kunden välkommen att kontakta CRAFTs kundservice.

6. ÅNGERRÄTT

Vid köp av varor på Webbplatsen har Kunden alltid fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (SFS 2005:59).

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. Detta innebär bland annat att ångerrätten inte gäller för produkter med personligt tryck, produkter med personlig brodyr eller liknande

(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder och liknande produkter).

6.1 HUR DU MEDDELAR ATT DU HAR ÅNGRAT DIG

Om du vill ångra köpet ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till CRAFT om att du vill utnyttja ångerrätten. Du måste meddela CRAFT om att du har ångrat dig inom fjorton (14) dagar från det att du eller ditt ombud har tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

När du ångrar ditt köp ska du använda den retursedel och returadresslapp (etikett) som ligger i leveransförpackningen tillsammans med varan, och skicka tillbaka varan till oss samtidigt med meddelandet om retur enligt föreskrifterna i punkt 6.2 nedan.

6.2 HUR DU RETURNERAR VARAN

Varan ska skickas i retur inom fjorton (14) dagar räknat från det datum då du meddelar CRAFT att du vill utöva din ångerrätt. Vid utövande av ångerrätten ansvarar du för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten.

Varorna ska skickas väl emballerade (använd originalemballage om möjligt) och vara i oanvänt skick, med etiketter kvar på varan och bör läggas i eventuell originalkartong. För underkläder och underställ ska originalförpackningen var obruten för att CRAFT ska acceptera returen.

Vid retur ska Kunden använda bifogad retursedel och returadresslapp (etikett). Returfrakten är förbetald och kostnadsfri för Kunden. På returadresslappen finns alla uppgifter som behövs för att returen ska komma rätt. De instruktioner som anges på retursedeln ska följas och samtliga efterfrågade uppgifter, inklusive anledningen till returen, ska anges.

6.3 ÅTERBETALNING EFTER UTNYTTJAD ÅNGERRÄTT

När Kunden ångrar sitt köp betalar CRAFT tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, förutsatt att Kunden följt CRAFTs instruktioner och Villkoren. CRAFT reserverar sig för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden t.ex. valt något annat leveranssätt än den standardleverans som CRAFT erbjuder.

CRAFT betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom fjorton (14) dagar från och med det datum CRAFT tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. CRAFT får dock vänta med återbetalningen tills CRAFT tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde vid köpet, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Från det belopp som ska återbetalas har CRAFT rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7. BYTE

Du har rätt att byta beställd vara, om du meddelar CRAFT detta enligt bestämmelserna i punkt 6.1 ovan, senast inom fjorton (14) dagar efter att du eller ditt ombud har mottagit varan.

Bytesrätt gäller inte för följande varor:

(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. Detta innebär bland annat att bytesrätt inte gäller för produkter med personligt tryck, produkter med personlig brodyr eller liknande

(b) varor med bruten försegling som inte kan bytas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder och liknande produkter).

Returfrakten vid byten är kostnadsfri för Kunden förutsatt att Kunden följer CRAFTs instruktioner.

8. REKLAMATION

CRAFT garanterar att varje försändelse undersöks innan den skickas till Kunden. Skulle varan trots detta ändå vara trasig eller felaktig när den anländer till Kunden kan varan reklameras till CRAFT.

Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper, inklusive komposition och färger. Färgen du ser på Webbplatsen är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.

Om en vara som du har köpt är defekt tillämpar CRAFT gällande konsumentlagstiftning. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten. Reklamationsrätten omfattar t.ex. inte fel orsakade av normalt slitage. Om du inte är nöjd med dina varor på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera oss snarast genom att kontakta vår Kundtjänst. Vid reklamation ska den förtryckta retur- och reklamationssedeln användas.

Vid reklamation ska anledningen till reklamationen anges. Reklamationsadresslappen är förbetald. Används denna står CRAFT för den fraktkostnad som uppkommer vid en reklamation. CRAFT ersätter aldrig fraktkostnader som uppkommit på annat sätt. Ersättningsleveransen från CRAFT sker helt utan kostnad för Kunden.

Reklamation måste alltid göras via CRAFTs kundtjänst (se kontaktuppgifter nedan). CRAFT förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans och i sista hand återköp.

9. CRAFTS ANSVAR

Utöver vad som följer av Villkoren, tvingande konsumenträttslig lagstiftning eller lag om produktansvar, ansvarar CRAFT inte för skador som orsakats Kunden eller tredje Part till följd av Kundens användning av Webbplatsen eller beställningar som gjorts genom Webbplatsen.

10. FORCE MAJEURE

CRAFT har inte något ansvar för förseningar, skador eller förluster som orsakas av en omständighet inträffar som står utanför CRAFTs skäliga kontroll, t.ex. ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser (force majeure). Vid force majeure ska CRAFTs förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder, och om en force majeure-händelse försenar fullgörandet av köpeavtalet överstiger två (2) månader har såväl du som CRAFT rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

11. ÅLDERSGRÄNS

CRAFT expedierar, enligt svensk lag, inte köp till personer under 18 år. Konsumenter under 18 år måste ha målsmans godkännande.

12. INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN, UPPHOVSRÄTT OCH RÄTTIGHETER

CRAFT reserverar sig för eventuella text- och bildfel på Webbplatsen.

Alla immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på Webbplatsen tillhör CRAFT eller dess licensgivare. Varken hela eller delar av innehållet får kopieras eller användas, för annat än Kundens personliga och icke-kommersiella bruk, utan föregående skriftligt medgivande från CRAFT.

13. ÖVERLÅTELSE

CRAFT förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

14. TVISTER

Villkoren lyder under svensk rätt och tvister med anledning av Villkoren, eller som gäller Villkorens giltighet, ska avgöras av allmän domstol.

Om du är missnöjd med en vara som du har köpt ber vi dig att reklamera varan enligt punkt 8 ovan. CRAFT kommer att pröva reklamationen och svara dig. Om du av någon anledning inte är nöjd med CRAFTs bedömning kan du som konsument ansöka om att ditt ärende prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). CRAFT följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Mer information kan du hitta hos Allmänna Reklamationsnämnden på www.arn.se.

15. KUNDTJÄNST

Kontaktinformation till CRAFTs kundtjänst:

• E-post: customercare@craftsportswear.com

• Telefon: 033 – 722 33 30

Öppettider: vardagar 08:00 – 16:30

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.