Ansvar

Produkter utvecklade med omsorg.

Vi gör funktionella sportkläder som ska hålla länge och klara tuffa miljöer och väderförhållanden. Därutöver ska de förhöja utövarens sportprestation.

Våra kläder är en del av sportupplevelsen, en förlängning av kroppen – nästan som ett andra skinn. Din upplevelse är vår passion. Därför utvecklar vi våra produkter noggrant och med stor omsorg om material, funktion och kvalité. Ett andra skinn för oss innebär ansvar, mot dig som användare och i hela processkedjan. Vårt ansvar sträcker sig därför från individen och produktens livsresa till våra medarbetare och leverantörer, transporter och i slutändan, hela samhället.

VÄRNA OM VÅR VIKTIGASTE RESURS

Tillsammans utvecklar vi Craft Functional Sportswear. Vi vill skapa stolta medarbetare som tillsammans ger liv till vårt varumärke. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Därför är arbetsmiljö och välbefinnande grundläggande för oss. Vi värnar om en god social miljö för alla medarbetare och uppmuntrar till ett balanserat arbetsliv. Eftersom vi är ett varumärke som utvecklar sportkläder vill vi givetvis inspirera till ett liv i rörelse och en god hälsa. För de flesta av oss är det en självklarhet, såväl som att det är självklart att värna om natur och miljö.

BSCI

Vi samarbetar med leverantörer världen över, även i länder där arbetsmiljöfrågorna i det vardagliga arbetet inte har samma utrymme som för oss i västvärlden. Desto viktigare att skapa goda relationer och samverkan för att få inblick och möjlighet att påverka i det samhälle där de verkar. Därför deltar vi i olika initiativ för dialog, tillsammans med såväl icke-statliga organisationer som statliga organ. Vi tillhör New Wave Group-koncernen, som till exempel är medlem i organisationen Business Social Compliance Initiative (BSCI) ett initiativ för socialt ansvarstagande ledd av Foreign Trade Association (FTA) med över 700 medlemsföretag. Initiativet är branschöverskridande och föreskriver en gemensam inspektionsmetodik och uppförandekod som bl.a. bygger på FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, barnens rättigheter och ILO-konventionerna. Koden ställer bl.a. krav på medlemmarnas leverantörskedja i riskländer avseende förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering, hälsa och säkerhet, rätt till föreningsfrihet och kollektivavtal, löner, ersättningar och andra förmåner, grundläggande miljö- och ledningssystem.

Läs mer: bsci-intl.org

RUNNING RELATIONS

För att leva upp till vårt ansvar i hela kedjan har vi startat samarbeten med organisationer som skapar bättre förutsättningar för medborgare runt om i världen. Running Relations är ett exempel. Det är en icke-vinstdrivande organisation med syfte att stödja unga löpare och deras familjer, främst i Kenyas slumområden, genom att bidra med bättre mat, utbildning och möjlighet att ta sig vidare inom sin sport och på så sätt få bättre förutsättningar att ta sig ut ur fattigdom.

Läs mer: facebook.com/RunningRelations

SKAPA HÅLLBAR EKONOMI

Vår vision är att to be the numer one premium brand in functional sportswear. För att nå den är det avgörande att vi arbetar mot en hållbar tillväxt och en god, sund ekonomi. Det ekonomiska perspektivet i hållbarhetsarbetet är således en grundbult för att som företag kunna påverka. Det ger oss långsiktiga förutsättningar för tillväxt på nya marknader och utveckling av Craft som företag och desto viktigare, ett utgångsläge till att kunna influera de vi samverkar med, i såväl det stora som lilla. Just därför är det viktigt.

INGA MILJÖÖVERTRAMP

Vi vill göra så lite avtryck på vår jord som möjligt och definitivt inga övertramp. Det är ett högt uppsatt mål. Vi arbetar aktivt och på olika sätt för att våra produkter alltid ska hålla god kvalité och ha lång hållbarhet utan att påverka vår miljö på ett negativ sätt. Till exempel följer alltid våra leverantörer rådande kemikalielagstiftning (REACH) och rekommendationer för användning. Vi undviker att använda onödiga tillsatser i alla våra material.

Material

Många produkter är av ren polyester. Så långt det bara går är vi måna om att inte blanda polyester med material som inte är lika bra för människa och miljö. Det underlättar dessutom möjligheten till återvinning i senare led.

Ull

I en del av våra produkter använder vi ren ull. Alla ullprodukter i vår produktion tillverkas av så kallad non mulesed wool, där inga djur kommit till skada i processen.

Transporter

Transportfrågan är en viktig fråga för oss, i synnerhet då vår produktion sker på olika platser i världen. Den största delen av våra transporter sker med båt idag. Ett förhållandevis bra transportsätt i jämförelse med andra alternativ. För att kunna påverka rederiindustrin globalt är vi med i organisationen, Clean Shipping Network. De arbetar för att förbättra rederiindustrin och verka för bättre båttransporter globalt.

Läs mer: cleanshippingindex.se