Ansvar

Produkter utviklet med omsorg

Vi lager funksjonelle sportsklær som skal holde lenge og tåle tøffe miljøer og værforhold. I tillegg skal de øke utøverens prestasjoner.

Våre klær er en del av sportsopplevelsen, en forlengelse av kroppen – nesten som et ekstra lag med hud. Din opplevelse er vår lidenskap. Derfor utvikler vi produktene nøye og med stort fokus på materialer, funksjon og kvalitet. For oss innebærer et ekstra lag med hud et ansvar overfor deg som bruker og i hele prosesskjeden. Vårt ansvar strekker seg derfor fra den enkelte utøver og produktets livsreise til våre medarbeidere og leverandører, transport og, til slutt, hele samfunnet.

VERNE OM VÅR VIKTIGSTE RESSURS

Sammen utvikler vi Craft Functional Sportswear. Vi vil skape stolte medarbeidere som sammen gir varemerket liv. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Derfor er arbeidsmiljø og velvære grunnleggende for oss. Vi verner om et godt sosialt miljø for alle medarbeidere og oppmuntrer til et balansert arbeidsliv. Fordi vi er et varemerke som utvikler sportsklær, vil vi selvsagt inspirere til et aktivt liv og en god helse. For de fleste av oss er det selvfølge, like mye som det er en selvfølge å verne om naturen og miljøet.

BSCI

Vi samarbeider med leverandører over hele verden, også i land der man ikke har like stort fokus på arbeidsmiljø som oss i den vestlige verden. Av den grunn er det viktig å skape gode relasjoner og samarbeid for å få innsikt og mulighet til å påvirke i samfunn der disse driver virksomhet. Vi deltar derfor i ulike initiativer for dialog, sammen med så vel ikke-statlige organisasjoner som statlige organer. Vi tilhører New Wave Group-konsernen, som for eksempel er medlem av organisasjonen Business Social Compliance Initiative (BSCI), et initiativ for sosialt ansvar i regi av Foreign Trade Association (FTA) med over 700 medlemsbedrifter. Initiativet er bransjeoverskridende og fremmer en felles inspeksjonsmetodikk og etiske retningslinjer som bl.a. bygger på FNs konvensjoner om menneskerettigheter, barns rettigheter og ILO-konvensjonene. De etiske retningslinjene stiller bl.a. krav til medlemmenes leverandørkjede i risikoland når det gjelder forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid og diskriminering, helse og sikkerhet, rett til organisasjonsfrihet og kollektive avtaler, lønn, godtgjørelser og andre goder, grunnleggende miljø- og ledelsessystemer.

Les mer: bsci-intl.org

RUNNING RELATIONS

For å leve opp til ansvaret i hele kjeden har vi startet et samarbeid med organisasjoner som skaper bedre forutsetninger for innbyggere rundt om i verden. Running Relations er ett eksempel. Det er en ideell organisasjon som har som formål å støtte unge løpere og deres familier, først og fremst i Kenyas slumområder, ved å bidra med bedre mat, utdanning og mulighet til å ta seg videre innen sin sport og på denne måten få bedre forutsetninger til å komme seg ut av fattigdommen.

Les mer: facebook.com/RunningRelations 

SKAPE EN BÆREKRAFTIG ØKONOMI

Vår visjon er å være det ledende premium-merket innen funksjonelle sportsklær. For å oppnå dette er det avgjørende at vi arbeider for en bærekraftig vekst og en god og sunn økonomi. Det økonomiske perspektivet i bærekraftarbeidet er dermed en forutsetning for å kunne påvirke som selskap. Det gir oss langsiktige forutsetninger for vekst på nye markeder og utvikling av Craft som selskap, og ikke minst et utgangspunkt for å kunne påvirke de vi samarbeider med, i både liten og stor skala. Nettopp derfor er det viktig.

INGEN MILJØÖVERTRAMP


Vi vil lage et så lite avtrykk på jorden som mulig og definitivt ingen overtramp. Det er et prioritert mål. Vi arbeider aktivt og på ulike måter for at produktene alltid skal holde god kvalitet og ha lang holdbarhet uten å påvirke miljøet på en negativ måte. Våre leverandører følger for eksempel alltid gjeldende kjemikalielover (REACH) og bruksanbefalinger. Vi unngår å bruke unødvendige tilsetninger i våre materialer.

Materiale

Mange produkter er av ren polyester. Vi er svært bevisst på ikke å blande polyester med materialer som ikke er like bra for menneske og miljø. Det øker dessuten muligheten for gjenvinning i senere faser.

Ull

Vi bruker ren ull i en del av våre produkter. Alle ullprodukter lages av såkalt "non mulesed wool", der ingen dyr har kommet til skade i prosessen.

Transport

Transport er en viktig sak for oss, spesielt fordi produksjonen skjer på ulike steder i verden. Det meste av transporten skjer med båt i dag. Det er en forholdsvis god transportmåte sammenlignet med andre alternativer. For å kunne påvirke rederibransjen globalt er vi med i organisasjonen Clean Shipping Network. De arbeider for å forbedre rederibransjen og oppnå bedre båttransport globalt. 

Les mer: cleanshippingindex.se