Generelle købsbetingelser

Ved at anvende webstedet og/eller foretage en bestilling indvilliger du i at overholde bestemmelserne, der angives i betingelserne. Sørg for, at du har læst og forstået betingelserne, inden du bestiller.

1. GENERELT

Disse generelle betingelser (”betingelserne”) gælder, når du som forbruger (”kunde” eller ”du”) foretager et køb hos Craft of Scandinavia AB, 556529-1845, Box 1774, 501 17 Borås, Sverige (”CRAFT” eller ”vi”) via webstedet www.craftsportswear.com og dertil hørende sider (”webstedet”).

Ved at anvende webstedet og/eller foretage en bestilling accepterer du at følge bestemmelserne, der angives i betingelserne. Sørg for, at du har læst og forstået betingelserne, inden du bestiller.

Selvom produkter eller tjenesteydelser tilbydes på webstedet på et bestemt givet tidspunkt, er det ikke ensbetydende med en garanti for, at samtlige produkter eller tjenesteydelser altid er tilgængelige. Vi forbeholder os ret til når som helst at holde op med at sælge et produkt og tager forbehold for, at produkter ikke er på lager.

CRAFT forbeholder sig ret til at ændre disse betingelser efter behov uden at meddele dig det på forhånd. Den version af betingelserne, der gælder for din bestilling, er den version, der er tilgængelig på webstedet på det tidspunkt, hvor du foretager din bestilling.

2. PRISER

Ved bestilling via webstedet gælder de priser, som angives på webstedet. Alle priser er angivet i DKK og er inklusive moms. Hvis den momssats, der gælder på bestillingsdatoen, ændres, efter at bestillingen er afgivet, vil denne ændring afspejle sig i prisen på varerne, uden at du får besked om det.
 
Priserne, der angives på kundens bestillingstidspunkt, gælder gennem hele købsprocessen. Der pålægges ingen yderligere skatter eller afgifter.

Ved åbenlys forkert prissætning pga. teknisk eller menneskelig fejl forbeholder CRAFT sig ret til at annullere en ordre og tilbagebetale kunden.

3. KØB OG KUNDEOPLYSNINGER

Der indgås først en købsaftale, som disse betingelser gælder for, når CRAFT har bekræftet bestillingen skriftligt i en mail til den e-mailadresse, du har opgivet ("ordrebekræftelsen"). Du bedes gemme ordrebekræftelsen til brug ved eventuel kontakt med CRAFTs kundeservice i fremtiden. Den aftale, som du indgår i forbindelse med en bestilling, omfatter kun betaling og levering af varerne i den aktuelle bestilling, og efter betaling og afhentning har kunden ingen yderligere betalingsforpligtelser over for CRAFT. Betingelserne gælder dog stadig mellem parterne med hensyn til de købte varer.

Hvis CRAFT af en eller anden grund ikke kan sende varerne i bestillingen, vil CRAFT informere dig snarest muligt. Hvis CRAFT allerede har modtaget betaling for en sådan bestilling, vil vi tilbagebetale det aktuelle beløb med samme betalingsmetode, som du brugte, da du bestilte, i den udstrækning, det er muligt.

CRAFT bestræber sig på at sikre, at du får ordrebekræftelsen senest 24 timer efter, at CRAFT har modtaget bestillingen. Hvis en bestilling foretages på en fredag, helligdagsaften og helligdag, kan bekræftelsen tage lidt længere, men CRAFT forsøger i det tilfælde at bekræfte bestillingen senest klokken 18.00 den første efterfølgende arbejdsdag. Alle bestillinger skal foretages på webstedet. Bestillingen bekræftes kun, hvis CRAFT kan fastslå kundens bopælsadresse.

Kunden bekræfter, at de oplysninger, kunden opgiver, er korrekte og fuldstændige. Kunden har selv ansvaret for forkert opgivne oplysninger. Oplysninger om CRAFTs behandling af personlige oplysninger fremgår her. 

4. LEVERINGSTID OG UNDERRETNING – FRAGTPOLITIK

Levering af varer, der er på lager, sker normalt inden for tre (3) til fem (5) arbejdsdage til postens udleveringssteder. I højsæson (f.eks. til jul) kan leveringstiden være noget længere. Tiden regnes fra det tidspunkt, CRAFT skriftligt bekræfter bestillingen via ordrebekræftelsen. Leveringstiden er den forventede leveringstid, og CRAFT kan ikke garantere, at varerne kommer frem inden for den angivne leveringstid, da der kan opstå uforudsete forsinkelser hos os eller fragtfirmaet.

Pakken skal afhentes personligt ved visning af gyldig legitimation og ordrenummer. Hvis du ønsker, at en stedfortræder skal hente din pakke, skal vedkommende vise både din og sin egen legitimation. Du får altid en besked, der viser, hvor og hvornår pakken skal hentes. Beskeden sendes pr. e-mail og, hvis kunden har opgivet et mobilnummer, via gratis sms. Meddelelse kan også sendes via brev.

Hvis pakken er i stykker ved afhentningen, skal pakken ikke modtages. I stedet skal CRAFT kontaktes via kundeservice, som i første omgang sørger for at sende nye varer og i anden omgang at kreditere dig.

Via ordrebekræftelsen kan du bede om såkaldt pakkesøgning via et link til pakkens kolli-id. Det betyder, at kunden kan følge de bestilte varers vej fra CRAFT og frem til udleveringsstedet.

Kunden skal afhente pakken 21 dage efter, at der er sendt besked pr. e-mail eller sms. For alle pakker, der ikke afhentes, forbeholder CRAFT sig ret til at debitere kunden 300 DKK for de omkostninger, CRAFT pådrager sig pga. returfragt og håndtering.

5. BETALING

Kunden skal betale for bestillingen via CRAFTs samarbejdspartner, som på nuværende tidspunkt er Klarna Bank AB (”Klarna”), organisationsnummer 556737-0431.

Din betaling er sikker, fordi CRAFT bruger Klarna Bank AB (www.klarna.com/dk) som betalingsfunktion. Klarna-systemet er godkendt af alle svenske banker samt certificeret iht. PCI DSS af VISA og MasterCard til at formidle betalingstransaktioner i højeste sikkerhedsklasse. Al kommunikation mellem butikken og din bank ordnes af Klarna og krypteres via SSL (Secure Sockets Layer). Du kan se, at betalingen sker på en sikker side, idet adressen på betalingssiden begynder med ”https://”, og der vises en hængelås i nederste højre hjørne i din browser. CRAFT har dermed aldrig adgang til kortoplysningerne og kan derfor ikke registrere eller gemme dine kortoplysninger. Bemærk, at Klarna anvender sine egne betingelser for betalingen, som du finder her.

Kunden er velkommen til at kontakte CRAFTs kundeservice med spørgsmål vedrørende sikkerhed eller betalingsmetode.

6. FORTRYDELSESRET

Ved køb af varer på webstedet har kunden altid 14 dages fortrydelsesret i henhold til svensk lov om fjernsalg (SFS 2005:59).
 
Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende type varer: 

(a) varer, der er fremstillet i henhold til kundens anvisninger, eller som på anden måde har fået et tydeligt personligt præg. Det betyder blandt andet, at fortrydelsesretten ikke gælder for produkter med personligt tryk, produkter med personligt broderi og lignende.

(b) varer med brudt forsegling, som ikke kan returneres af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager (f.eks. undertøj og lignende produkter).

6.1 SÅDAN BRUGER DU DIN FORTRYDELSESRET

Hvis du vil fortryde købet, skal du sende en klar og tydelig meddelelse til CRAFT om, at du vil benytte dig af fortrydelsesretten. Du skal meddele CRAFT, at du har fortrudt købet, inden 14 dage fra det tidpunkt, du eller din stedfortræder har taget imod den bestilte vare (fortrydelsesfristen).

Vi anbefaler, at du bruger den returseddel og returadressemærkat (etiket), som ligger i leveringspakken sammen med varen, og at du sender varen tilbage samtidig med returmeddelesen i henhold til instruktionerne i punkt 6.2.

6.2 SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Varen skal sendes retur inden 14 dage fra den dato, hvor du har hentet pakken. Ved brug af fortrydelsesretten er du ansvarlig for varens tilstand, efter at du har modtaget varen samt under returfragten.

Varerne skal sendes forsvarligt emballerede (anvend originalemballagen hvis muligt) og være i ubrugt stand med etiketterne siddende tilbage på varen, og bør lægges i eventuel originalæske. Ved undertøj skal originalemballagen være ubrudt, for at CRAFT kan acceptere returvaren.

Ved returnering skal kunden bruge den vedlagte returseddel og returadressemærkat (etiket). Returfragten er forudbetalt og gratis for kunden. På returadressemærkaten findes alle de nødvendige oplysninger til at sikre, at returvaren kommer frem til rette sted. De instruktioner, der angives på retursedlen, skal følges, og samtlige efterspurgte oplysninger, herunder årsagen til returneringen, skal angives.

6.3 TILBAGEBETALING EFTER BRUG AF FORTRYDELSESRET

Når kunden fortryder et køb, tilbagebetaler CRAFT det beløb, kunden har betalt for varen. CRAFT tager forbehold for eventuelle påløbne leveringsomkostninger, som skyldes, at kunden har valgt en anden leveringsmetode end den standardleveringsmetode, CRAFT tilbyder.
 
CRAFT tilbagebetaler hurtigst muligt beløbet, men dog senest inden for 14 dage. CRAFT må gerne vente med tilbagebetalingen, indtil CRAFT har modtaget varen, eller kunden har vist, at varen er sendt tilbage. Tilbagebetalingen til kunden vil ske via den betalingsmetode, kunden valgte ved købet, medmindre der er aftalt andet, eller det ikke er muligt med en sådan tilbagebetaling.

Fra det beløb, som skal tilbagebetales, har CRAFT ret til at fratrække en sum, der modsvarer varens værdiforringelse i forhold til varens oprindelige værdi, hvis og i det omfang værdiforringelsen skyldes, at kunden har håndteret varen i større udstrækning, end det er nødvendigt for at fastslå varens egenskaber eller funktion.

7. BYTTE

Du har ret til at bytte en bestilt vare, hvis du meddeler det til CRAFT i henhold til bestemmelserne i punkt 6.1 ovenfor senest inden for fjorten (14) dage efter, at du eller din stedfortræder har modtaget varen.

Ombytningsretten gælder ikke for følgende type varer:

(a) varer, der er fremstillet i henhold til kundens anvisninger, eller som på anden måde har fået et tydeligt personligt præg. Det betyder blandt andet, at ombytningsretten ikke gælder for produkter med personligt tryk, produkter med personligt broderi og lignende.

(b) varer med brudt forsegling, som ikke kan ombyttes af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager (f.eks. undertøj eller lignende produkter).

Returfragt ved ombytning er gratis for kunden, hvis kunden følger CRAFTs instruktioner.

8. REKLAMATION

CRAFT garanterer, at alle forsendelser undersøges, før de sendes til kunden. Hvis varen trods dette alligevel er defekt eller fejlbehæftet, når den ankommer til kunden, kan der reklameres over varen til CRAFT.

Vi bestræber os på at vise vores produkters egenskaber på en så korrekt måde som muligt, herunder konstruktion og farver. Farven, du ser på webstedet, afhænger dog af din computerskærm, og vi kan ikke garantere, at din computer kan gengive farver visuelt korrekt.

Hvis en vare, du har købt, er defekt, følger CRAFT gældende forbrugerlovgivning. Kun oprindelige fejl er omfattet af reklamationsretten. Reklamationsretten omfatter f.eks. ikke fejl, som skyldes normal slitage. Hvis du ikke er tilfreds med dine varer pga. åbenlyse materiale- eller fabrikationsfejl, herunder skader, der er opstået under transport, skal du informere os hurtigst muligt ved at kontakte vores kundeservice. Ved reklamation skal den fortrykte retur- og reklamationsseddel bruges.

Ved reklamation skal årsagen til reklamationen angives. Portoen på reklamationsadressemærkaten er betalt. Hvis den bruges, står CRAFT for de fragtomkostninger, der opstår ved en reklamation. CRAFT godtgør aldrig fragtomkostninger, der er opstået på anden måde. Erstatningsleverancen fra CRAFT sker helt uden omkostninger for kunden.

Reklamation skal altid ske via CRAFTs kundeservice (se kontaktoplysninger nedenfor). CRAFT forbeholder sig ret til i første omgang at afhjælpe fejlen, i anden omgang levere en ny vare og til sidst betale pengene tilbage.

9. CRAFTS ANSVAR

Ud over det, der følger af betingelserne, gældende forbrugerlovgivning eller lov om produktansvar, er CRAFT ikke ansvarlig for skader, der påføres kunden eller en tredjepart som følge af kundens brug af webstedet eller bestillinger, der er foretaget gennem webstedet.

10. FORCE MAJEURE

CRAFT har ikke noget ansvar for forsinkelser, skader eller tab, der forårsages af, at en omstændighed indtræffer, som er uden for CRAFTs rimelige kontrol, f.eks. ændret lovgivning, myndighedssforanstaltninger, strejke, blokade, sabotage, krig, terrorisme, brand, oversvømmelse, naturkatastrofe eller lignende hændelser (force majeure). Ved force majeure skal CRAFTs forpligtelse til at opfylde købsaftalen udsættes, så længe omstændigheden gør sig gældende, og hvis en force majeure-hændelse forsinker opfyldelsen af købsaftalen i mere end to (2) måneder, har både du og CRAFT ret til at hæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

11. ALDERSGRÆNSE

CRAFT ekspederer i henhold til svensk lovgivning ikke køb til personer under 18 år. Forbrugere under 18 år skal have tilladelse fra en værge eller forælder.

12. INDHOLD PÅ WEBSTEDET, OPHAVSRET OG RETTIGHEDER

CRAFT tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder på webstedet.
 
Alle immaterielle rettigheder, såsom varemærker eller ophavsrettigheder på webstedet tilhører CRAFT eller CRAFTs licensgivere. Informationen er beskyttet af lovgivning vedrørende f.eks. ophavsret, markedsføring og varemærker. Det betyder, at hverken hele eller dele af indholdet må kopieres eller bruges til andet end kundens personlige og ikkekommercielle anvendelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra CRAFT.

13. OVERDRAGELSE

CRAFT forbeholder sig til at overdrage eller pantsætte betalingsfordringer til tredjepart, herunder afbetalinger der er opstået i forbindelse med leveringen af varen.

14. TVISTER

Tvister som følge af denne aftale og vedrørende denne aftales gyldighed skal prøves ved en almen svensk domstol og i henhold til svensk ret.

Hvis du er utilfreds med en vare, som du har købt, skal du reklamere over varen i henhold til punkt 1.9 ovenfor. CRAFT vil undersøge reklamationen og svare dig. Hvis du ikke er tilfreds med CRAFTs afgørelse, kan du som forbruger ansøge om at få sagen afprøvet hos det svenske Forbrugerklagenævn (Allmänna Reklamationsnämnden). CRAFT følger nævnets afgørelser. Du kan finde yderligere oplysninger på Allmänna Reklamationsnämndens hjemmeside www.arn.se.

15. KUNDESERVICE

Kontaktinformation til CRAFTs kundeservice:

• E-mail: customercare@craftsportswear.com
• Telefon: 0046 33 – 722 33 30
Vi har åbent på hverdage mellem 8.00-16.30 CET

Vi tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.