Databeskyttelse

1. GENERELT

1.1 Denne databeskyttelsespolitik gælder, når du ("kunden" eller "du") bruger eller foretager en bestilling på webstedet www.craftsportswear.com og tilknyttede sider ("webstedet").

1.2 Craft of Scandinavia AB, 556529-1845 ("CRAFT", "vi" eller "os") er dataansvarlig.

2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

2.1 I forbindelse med, at du foretager en bestilling på webstedet, indsamler og gemmer vi følgende information, som du giver os: navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

2.2 Hvis du kontakter vores kundeservice vedrørende en bestilling, du har foretaget, kan vi – ud over det, der angives i det foregående punkt – også gemme de oplysninger, du giver vores kundeservice.

2.3 Bemærk, at CRAFT bruger en ekstern samarbejdspartner til at håndtere betalingen af din bestilling, som anvender sine egne betalingsbetingelser. Den nuværende samarbejdspartner for betalinger er Klarna Bank AB, og deres betalingsbetingelser findes her.

3. HVAD VI BRUGER DINE PERSONOPLYSNINGER TIL

3.1 Vi bruger de personoplysninger, vi indsamler, til følgende formål:

a) Til at modtage og behandle din bestilling.

b) Til, efter behov, at kunne kontakte dig angående din bestilling.

c) Til at levere de varer, du har bestilt (herunder underrette dig om leveringen).

d) Til at håndtere reklamations- og garantisager samt øvrige juridiske spørgsmål og spørgsmål til vores kundeservice.

e) Til, forudsat at du ikke har fravalgt dette, at sende information om os og om vores produkter og tjenester til dig.

3.2 CRAFT indsamler og køber ikke information om kunder fra nogen tredjepart. Vi deler heller ikke dine personoplysninger med nogen tredjepart, ud over hvad der er nødvendigt for at opfylde de formål, der angives i punkt 3.1, for håndtering af vores IT-systemer, eller hvis det følger af lovkrav, anden forordning eller myndighedsbeslutning.

3.3 Samarbejdspartnere, der håndterer personoplysninger på vores vegne, skal altid indgå en databehandleraftale med os, for at vi skal kunne sikre, at et højt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger opretholdes hos vores samarbejdspartnere.

4. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER M.M.

4.1 Personoplysninger må kun behandles, hvis der findes et retsgrundlag, og CRAFT behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4.2 CRAFT behandler først og fremmest personoplysninger, fordi det er nødvendigt for os for at opfylde købsaftalen med kunden. Markedsføring over for kunder sker på baggrund af CRAFTs legitime interesse i at levere relevante oplysninger og tilbud til sine kunder. I det omfang, vi har brug for at behandle personoplysninger i juridiske spørgsmål eller tvister (f.eks. hvad angår produktansvar), er det en legitim interesse for CRAFT at overvåge vores juridiske interesser.

5. HVOR LÆNGE GEMMES OPLYSNINGERNE?

5.1 Dine oplysninger gemmes kun, så længe det er nødvendigt til de formål, der angives i punkt 3.1, eller så længe, som det er påkrævet ved lov.

6. SÅDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

6.1 CRAFT har vedtaget nødvendige og passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uretmæssig adgang, brug, ændring og sletning. Vi har f.eks. indbyggede adgangsbegrænsninger i vores systemer og beskytter data ved hjælp af firewalls og kryptering.

7. LINKS

7.1 Bemærk, at webstedet kan indeholde links til andre websteder, der ligger uden for CRAFTs kontrol. Linkene har bl.a. til formål at gøre det nemmere at finde flere oplysninger om emner, som vi mener kan være interessante for dig som kunde. CRAFT er ikke ansvarlig for databeskyttelse eller indhold på disse websteder, og vi beder dig om at være opmærksom på, at sådanne websteder har deres egne betingelser, og at du kontrollerer, hvordan de behandler dine personoplysninger.

8. DINE RETTIGHEDER

8.1 Du har til enhver tid ret til i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning at anmode om at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig. Du har endvidere ret til at få forkerte oplysninger om din person rettet, at bede os om at ophøre med at behandle dine personoplysninger, at slette dine personoplysninger, at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, at udøve din ret til dataportabilitet samt at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

8.2 I tilfælde af, at du gerne vil udøve nogen af dine rettigheder, bedes du kontakte os:

Craft of Scandinavia AB, Box 1774, 501 17 Borås

customercare@craftsportswear.com (skriv "Databeskyttelse" som emne)

8.3 Du har også ret til når som helst at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med gældende databeskyttelseslovgivning:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

www.datainspektionen.se